Sverigedemokraterna i Mjölby | Sverigedemokraterna i Mjölby | Sida 5

Sverigedemokraterna Mjölby

Välkommen till Sverigedemokraterna Mjölby

Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

IGP2082

Runar Öhman

Ordförande
070-2552232
 • SD Mjölby årsmöte 2016

  Av bertilsson den 18 januari, 2016
  0

  Det är nu dags för årsmöte i SD Mjölby som vi planerar att genomföra
  den 7 februari.

  Vi kan med stor glädje meddela att vår kommunförenings mycket positiva
  utveckling och starka tillväxt senaste året medfört att vi nu kan ta steget och
  utveckla partiet och bilda SD Ödeshög som ny självständig kommunförening i
  Östergötland.

  Årsmötet 2016 kommer därför ha en något annorlunda utformning än normalt
  då årsmötet kommer omfatta en delning av nuvarande kommunförening och
  ett bildande av SD Ödeshög.

  SD Mjölby kommer därefter omfatta kommunerna Mjölby och Boxholm.
  Vi vill uppmuntra våra medlemmar i SD Mjölby (inklusive Ödeshög och
  Boxholm) att ta tillfället i akt och komma och lyssna på oss om vad som hänt i
  SD Mjölby senaste året, vårt politiska arbete i Mjölby- och Ödeshögs
  kommuner samt vara med och rösta in de nya styrelserna i SD Mjölby och
  SD Ödeshög.

  Från den 24 januari kan du som medlem i SD Mjölby få tillgång till och ladda ner
  handlingarna till årsmötet på denna länk: Årsmöteshandlingar 2016

  Varmt välkommen

  Styrelsen SD Mjölby

 • godjul

  God jul och Gott nytt år

  Av bertilsson den 23 december, 2015
  0

  Sverigevänner

  Det är med stor glädje vi sett den mycket positiva utvecklingen SD Mjölby haft detta år, både när det gäller
  partiets utveckling och den stora medlemstillväxt vi har.

  Det politiska arbetet har gått mycket bra och vi har varit aktiva och visat att vi är ett parti som på allvar gör
  anspråk på att styra kommunen nästa mandatperiod.

  Styrelsen har gjort ett fantastiskt arbete under året och målet att bygga upp ett starkt parti och en
  förtroendegivande politik ser mycket ljust ut inför valåret 2018.

  Med det sagt vill SD Mjölby tacka för ert stöd och önska er alla en riktigt God jul och ett Gott Nytt År.

 • Bristande demokrati i Mjölby

  Av bertilsson den 11 november, 2015
  0

  Texten nedan här publicerats som debattartikel i Corren. Länk till artikeln. Värt att notera är också att Corren censurerade insändaren då den ursprungliga texten innehöll följande: ”…där det inte med säkerhet går att utesluta att vissa även kan ha ett förflutet inom Islamiska staten (IS)”. Detta citat tyckte Corren var ”spekulativa i överkant”.

  Mjölby kommun har till Migrationsverket efter förfrågan tillhandahållit 75 så kallade evakueringsplatser utöver privata alternativ. Eftersom detta förfarande liknas vid att hyra ut lokaler och att Mjölby kommun kommer ersättas för samtliga kostnader av Migrationsverket anses detta inte falla inom ramen för ett politiskt beslut, utan kan hanteras på tjänstemannanivå. Med detta sätt att resonera skulle egentligen all asyl- eller flyktingmottagning kunna hanteras av tjänstemännen så länge kostnaderna täcks av staten.

  Ett av evakueringsboendena, med plats för cirka 50 asylsökande, är samgrupperat med en högstadieskola med gemensamt nyttjande av matsalen. Säkerhetsaspekten att förlägga flyktingar så nära inpå skolungdomar kan starkt ifrågasättas. Med den i dag osäkra och bristfälliga identifieringen kan det inte uteslutas att det bland de asylsökande kan finnas alltifrån starkt traumatiserade till tungt kriminella.

  Att inte låta en sådan här viktig fråga för Mjölby kommun beslutas i den politiska processen kan därför starkt ifrågasättas och en ordentlig analys borde ha gjorts när det gäller val av lokaler.

  Denna uthyrning är högst sannolikt bara den första i en rad omgångar. I den första omgången har Sveriges kommuner tillhandahållit drygt 60 000 platser och med tanke på att det årliga inflödet beräknas till det tredubbla, så inses att Mjölby kommun inom en snar framtid kommer få nya krav på sig att tillhandahålla ytterligare platser för asylsökanden. Det vore mycket beklagligt om kommande uthyrningar skulle behandlas med samma bristande politiska process och kontroll som denna.

  Runar Öhman (SD)
  gruppledare

  Fredrik Bertilsson (SD)
  ledamot i Mjölby kommunfullmäktige

 • Verksamhetsbesök på Trojenborgsskolan i Skänninge

  Av bertilsson den 11 november, 2015
  0

  SD Mjölby har gjort ett verksamhetsbesök på Trojenborgsskolan i Skänninge. Där fick vi möjligheten att få en pratstund med skolans rektor, Karl-Johan Sjödin angående läget vid skolan med anledning av ett evakueringsboende för 50 asylsökande upprättats i skolans gamla gymnastiksal. Vi fick inte besöka själva boendet men fick däremot ett givande samtal och alla våra frågor besvarades på ett mycket seriöst sätt. Skolan har inte upplevt några större problem ännu och åtgärder har vidtagits för att så långt som möjligt separera den ordinarie skolverksamheten från de asylsökande. Rektorn berättar att händelser såsom rökning på skolområdet och en del nedskräpning har efter påpekanden nu åtgärdats. Skolans verksamhet har kunnat fortgå som normalt och ingen större oro har ännu noterats bland skoleleverna. Rektorn är medveten om att en risk finns att det kan uppstå spänningar, men har också en beredskap för att kunna hantera eventuella händelser som kan tänkas uppstå. Ett exempel på en sådan åtgärd kan vara att stänga skolan om så krävs.
  Positivt är att rektorn har arbetat pro aktivt och har informerat elevernas föräldrar om vad som kommer hända och situationen på skolan.
  SD Mjölby vill rikta ett stort tack till skolans rektor Karl-Johan Sjödin för ett trevligt och seriöst bemötande.

  SD Mjölby är kritisk mot att dessa evakueringsboenden i Mjölby kommun hanterats som ett tjänstemannabeslut och inte som ett politiskt beslut. Vi har även ifrågasatt lämpligheten att placera asylsökande så nära inpå skolungdomar i en högstadieskola utifrån ett säkerhetsperspektiv. Det finns även anledning att följa upp frågan om Mjölby kommun verkligen kommer få full kostnadstäckning av Migrationsverket för de kostnader som dessa evakueringsboenden medför.
  Enligt information från Migrationsverket skall detta evakueringsboende endast omfatta en tidsperiod om 3-10 dagar. Detta evakueringsboende aktiverades för 10 dagar sedan och rektorn har ännu inte fått några signaler om att de asylsökande skall flyttas till ett ordinarie asylboende.
  I grunden är detta fenomen med evakueringsboenden och allt som detta medför i ett längre perspektiv, ett tydligt bevis på att den migrationspolitik Sverige fört under alldeles för lång tid fullständig havererat.

 • Kandidera till styrelsen

  Av bertilsson den 30 oktober, 2015
  0

  Information från valberedningen för SD Mjölby

  Varje år väljs en styrelse på årsmötet av Sverigedemokraternas medlemmar boende i
  Mjölby, Ödeshög och Boxholm.

  SD Mjölby växer och styrelsen har som en naturlig följd av detta tagit beslut om att ”SD
  Ödeshög” bildas vid årsmötet 2016.

  Styrelsen har till uppgift att under ett år leda partiets politiska verksamhet och fortsatta
  utveckling och vi söker nu kandidater till de nya styrelserna för SD Mjölby och SD
  Ödeshög.

  SD Mjölby kommer efter årsmötet omfatta kommunerna Mjölby och Boxholm och vi ser
  gärna att även medlemmar från Boxholm kandiderar till den nya styrelsen i SD Mjölby.

  Du kan kandidera som ordförande, vice ordförande, andre vice ordförande, ledamot,
  suppleant eller som revisor till styrelsen.

  Kandidaturer ska vara valberedningen tillhanda senast den 1 december 2015.
  Kandidat till förtroendepost ska i samband med nomineringen godkänna sin kandidatur.

  Detta ska ske innan nomineringsprocessen tagit slut.

  Enklaste sättet att godkänna din kandidatur är att skriva ut denna blankett för
  kandidatur till SD Mjölby (inkl. Boxholm), eller denna blankett för kandidatur till
  SD Ödeshög, fyll i blanketten vad du vill kandidera till (flera val är möjliga och kan även
  rekommenderas), skriv under och skicka den till:

  Jonas Andersson
  c/o Stadshuset, Storgatan 43
  581 81 Linköping

  Märk kuvertet ”Valberedningen”.

  Det går också bra att scanna in den ifyllda blanketten och mejla den till:
  jonas.andersson@sd.se

  Har du några frågor så kontakta gärna Jonas Andersson på samma mailadress, eller till
  Ordföranden för SD Mjölby, Runar Öhman, runar.ohman@sd.se

  Valberedningen SD Mjölby