Sverigedemokraterna i Mjölby | Sverigedemokraterna i Mjölby

Sverigedemokraterna Mjölby

Välkommen till Sverigedemokraterna Mjölby

Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

IGP2082

Runar Öhman

Ordförande
070-2552232
 • Kandidera till styrelsen

  Av bertilsson den 4 november, 2018
  0

  Då var det dags att kandidera till styrelsen för föreningen SD Mjölby. Kandidera genom e-post till fredrik.bertilsson@sd.se. Sista datum för att kandidera är sista november.

  Följande positioner finns att kandidera till:

  • Ordförande
  • Vice ordförande
  • 2 vice ordförande
  • Ledamot
  • Suppleant
  • Revisor
  • Revisorsuppleant
  • Distriktsårsmötesombud

  Mvh valberedningen SD Mjölby

   

   

 • Kandidaturer kommunala nämnder och bolag

  Av bertilsson den 9 oktober, 2018
  0

  Nu är det dags att kandidera till våra platser i kommunala nämnder och bolagsstyrelser. Alla medlemmar i SD Mjölby kan kandidera. Vi vill ha era kandidaturer så fort som möjligt, senast 2018-10-31. Kandidering sker genom att skicka epost till fredrik.bertilsson@sd.se. Följande platser finns att kandidera till:

  • Kommunstyrelsen, ledamot
  • Kommunstyrelsen, ersättare
  • Byggnads- och räddningsnämnd, ledamot
  • Byggnads- och räddningsnämnd, ersättare
  • Kultur- och fritidsnämnden, ledamot
  • Kultur- och fritidsnämnden, ersättare
  • Miljönämnden, ledamot
  • Miljönämnden, ersättare
  • Omsorgs- och socialnämnd, ledamot
  • Omsorgs- och socialnämnd, ersättare
  • Tekniska nämnden, ledamot
  • Tekniska nämnden, ersättare
  • Utbildningsnämnden, ledamot
  • Utbildningsnämnden, ersättare
  • Valnämnden, ledamot
  • Valnämnden, ersättare
  • Bostadsboladet, styrelseledamot
  • Fastighetsbolaget i Mjölby AB, styrelseledamot
  • Gallerian i Mjölby AB, styrelseledamot
  • Kommunrevisor
 • Landsbygden

  Av bertilsson den 23 augusti, 2018
  0

  Vi vill ha en levande landsbygd där vi värnar om vår miljö och våra vackra landskap. Ingen ska behöva tvingas flytta för att det saknas förutsättningar att leva på landsbygden. En levande landsbygd är en förutsättning för att öka vår självförsörjningsgrad och samhällsberedskap.

  SD Mjölby vill:

  • * Upphandla närproducerade varor för att stimulera våra landsbygdsnäringar och bidra till ökad självförsörjningsgrad.
  • * Att kommunen bibehåller och utvecklar servicen på landsbygden.
  • * Verka för en utvecklad infrastruktur på landsbygden.
 • Företagande

  Av bertilsson den 16 augusti, 2018
  0

  Det är i våra företag som de riktiga jobben skapas. Att stimulera företagandet är därför en viktig förutsättning för jobb och tillväxt i kommunen. Vi anser att det ska finnas en öppenhet för att se över privata alternativ med målsättningen att få bästa möjliga kvalitet till lägsta möjliga kostnad.

  SD Mjölby vill:

  • * Utveckla gymnasieskolans samarbete med näringslivet för att tidigt skapa förutsättningar för entreprenörskap och en tidig kontakt med arbetsmarknaden.
  • * Ha god framförhållning med markinköp för framtida företagsetableringar.
  • * Utveckla ett aktivare samarbete med lokala företagarföreningar.
 • Skola

  Av bertilsson den 9 augusti, 2018
  0

  Vi vill ha en skola med en trygg och ansvarsfull skolmiljö för både elever och vuxna där vi har ett bra samarbete mellan personalen, eleverna och föräldrarna. Idag är studieresultaten för låga i vår kommun. Var fjärde elev har inte godkända avgångsbetyg i samtliga ämnen i åk 9 och frånvaron är oroväckande hög. Med en alltmer utbildningskrävande arbetsmarknad är detta en fullständigt oacceptabel situation.

  SD Mjölby vill:

  * Arbeta med tidiga insatser i grundskolan för att stimulera till en högre närvaro i skolan.
  * Att läraren är en auktoritet i klassrummet.
  * Införa ordningsomdömen från åk 6.
  * Införa förbud av mobiltelefoner på lektionstid.
  * Utöka möjligheten till läxhjälp i skolan.
  * Utöka elevhälsan och införa mer rörelseträning.
  * Bygga en ny skola i Mjölby tätort.